Binnen- en buitensanering

Binnensanering:
 Wat te verwachten?

Om de te verwijderen bron wordt een luchtdichte tent van folie gemaakt (dit wordt een containment genoemd). Een en ander wordt afgezet met geel lint en borden. Vervolgens wordt er een 3-trapsdouchecabine aan de tent geplaatst. Middels deze 3-trapsdouchecabine betreden en verlaten de medewerkers van Hollenberg het containment (de luchtdichte tent). 
Om te voorkomen dat er tijdens de werkzaamheden asbestvezels buiten het containment terecht kunnen komen, wordt de afgesloten ruimte op onderdruk gezet middels een onderdrukmachine. Deze machine is te vergelijken met een grote stofzuiger welke de lucht zuivert. In het containment worden werkzaamheden verricht waarbij gebruik wordt gemaakt van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.

In de 3- delige douchecabine  zullen de medewerkers van Hollenberg zich douchen en de ademhalingsbescherming schoonmaken.

Na afloop van de asbestsanering komt er een analist van een onafhankelijk laboratorium om het containment visueel te controleren en vervolgens de lucht te meten. Dit laatste gebeurt middels pompen welke in de besloten ruimte worden geplaatst.
Indien (na ongeveer 2,5 uur) blijkt dat de uitkomst van de luchtmeting beneden de vrijgavegrens ligt, wordt het containment ontmanteld en is de ruimte weer veilig te betreden.

binnensanering
buitensanering

Buitensanering:
 Wat te verwachten?

Om de te saneren locatie zal er een geel lint worden gespannen. Achter dit lint mogen alleen medewerkers van Hollenberg aanwezig zijn en wordt er gebruik gemaakt van Persoonlijke Beschermingsmiddelen.

Tevens zal er aan het werkgebied een zgn. decontaminatie unit (douchewagen) worden gekoppeld waardoor de medewerkers van Hollenberg het gebied veilig kunnen betreden en verlaten. Tot slot worden er 1 of meerdere waarschuwingsborden geplaatst.

Bij grotere projecten wordt er tevens een afgesloten container voor asbesthoudend afval geplaatst.

Nadat de werkzaamheden door Hollenberg zijn afgerond, komt er een analist van een onafhankelijk laboratorium  om het afgezette gebied visueel te inspecteren.

Zodra de analist aangeeft dat er in het afgezette gebied geen asbestverdachte materialen zijn aangetroffen en het werkgebied veilig te betreden is, wordt het werkgebied ontmanteld.