Onderzoek en vergunningtraject

Asbestinventarisatie wanneer verplicht?

Gebouwen of panden van voor 1 januari 1994 dienen bij renovatie/ verbouwing/ sloop vooraf geïnventariseerd te worden door een SC 540 gecertificeerd bedrijf. Een inventarisatierapport mag (gedurende saneringswerkzaamheden), niet ouder zijn dan 3 jaar. Alvorens de sloopwerkzaamheden aangevangen mogen worden, dient het eventueel aanwezige asbest gesaneerd te zijn inclusief eindcontrole door een onafhankelijk laboratorium. Hollenberg kan dit saneringstraject voor u verzorgen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Inspectie kruipruimte 2

Welke soorten onderzoeken?

Type A volledig: voor het verwijderen van asbest genoemd in de rapportage en indienen van een sloopmelding/ aanvragen omgevingsvergunning
Type B: aanvulling op type A volledig. Betreft onderzoek naar uitsluitingen/ vermoedens opgenomen in type A onderzoek

NEN2991: Dit onderzoek wordt weleens geadviseerd in genoemde onderzoeken wanneer de inspecteur het vermoeden heeft van een mogelijke verontreiniging met asbest. Tijdens dit onderzoek worden er lucht- en kleefmonsters genomen om een verontreiniging in te kaderen dan wel uit te sluiten.

Risicoklassen

Asbest kan ingedeeld worden in risicoklasse 1, 2 of 2A.
Risicoklasse 1: hoeft niet noodzakelijk door een SC530 gecertificeerd bedrijf te worden verwijderd.
Risicoklasse 2 en 2A: mag alleen door een SC530 gecertificeerd bedrijf te worden gesaneerd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
renovatiesloop

Sloopmelding/omgevingsvergunning

Nadat het inventarisatierapport is opgesteld, dient er een sloopmelding te worden gedaan. De termijnen hiervoor zijn:

  • 5 werkdagen in geval van mutatiewoningen of wanneer het gebruiksgenot belemmerd wordt
  • 4 weken in alle overige gevallen

 

Asbestmelding

Tot slot worden de werkzaamheden voor aanvang ook door Hollenberg gemeld aan Inspectie SZW, de certificerende instantie en de desbetreffende gemeente.

Waar kan zich asbest bevinden?

Hiervoor hebben wij een interactief huis ontwikkeld. Klik op interactief huis en u wordt er direct heen geleid.

huisjeHomepage