asbestverwijdering en sloopwerk

asbestverwijdering en sloopwerk Madurastraat te Amsterdam

Uit Stedenbouw:

In opdracht van Vastbouw Oost heeft Arie Hollenberg Sloop en Milieuwerken B.V. twaalf woningen op de Madurastraat

in Amsterdam ontdaan van asbesthoudende bronnen. Ook is het bedrijf verantwoordelijk voor het casco uitslopen van de woningen. Voorafgaand aan het project zijn alle betrokken partijen bij elkaar gaan zitten om een zeer strakke werkplanning op te zetten en de eisen vanuit de opdrachtgever te bespreken. Eén van de eisen was dat, in goed overleg met de hoofdaannemer, een gedegen constructieve stempeling moest worden aangebracht welke diende als basis voor de woningen. Daarnaast was het belangrijk dat de overlast in de buurt zoveel mogelijk beperkt bleef tijdens de (sloop)werkzaamheden.

Bianca van der Gronden, kwaliteitsmanager bij Arie Hollenberg Sloop en Milieuwerken B.V. vertelt: “Voordat we met de sloopwerkzaamheden konden beginnen, is allereerst een asbestinventarisatie gedaan. Hierbij zijn diverse asbesthoudende bronnen gevonden en op specialistische wijze verwijderd.” Nadat een onafhankelijk RvA-geaccrediteerd laboratorium heeft gecontroleerd of het aanwezige asbest in de woningen op een juiste manier is verwijderd, kon gestart worden met de sloopwerkzaamheden. “Tijdens het slopen zijn we echter op onvoorzien asbest gestuit. Alvorens we verder konden gaan met de sloopwerkzaamheden is daarom opnieuw een aanvullende asbestinventarisatie gedaan, waarbij ook het overige asbesthoudende materiaal gesaneerd is.”

Arie Hollenberg Sloop en Milieuwerken B.V. bestaat sinds 1978 en is als één van de eerste bedrijven in Nederland gecertificeerd voor het verwijderen van asbest. Ook op het gebied van bodemsanering en sloopwerkzaamheden is het bedrijf volledig gecertificeerd. “Tevens beschikken wij over een 24-uurs calamiteitendienst. “Hierdoor kunnen wij mensen niet alleen snel voorzien van advies, maar zijn wij tevens direct inzetbaar om asbest te verwijderen.”

Wanneer u wilt, kunt u het gehele artikel hier nalezen.
Ook kunt u naar de site van Stedenbouw om meerdere uitgaven te lezen van dit blad.