Maak kennis met ons enthousiaste, vakbekwame team

A.C.M. Hollenberg

info@ariehollenberg.nl
> Meer informatie

Arie Hollenberg is in 1978 gestart met een transportbedrijf. Al snel kwamen hier de sloopwerkzaamheden bij en niet veel later grondwerken. Vanaf de jaren 90 ook asbest saneringen. Arie is een ondernemer in hart en nieren. Niet alleen in Nederland, maar tot ver daarbuiten. Sinds eind jaren 90 verblijft Arie veelal in het buitenland en laat hij de werkzaamheden binnen Arie Hollenberg sloop & milieuwerken BV voornamelijk aan zijn personeel over.

Monique Hollenberg

Monique Hollenberg

> Meer informatie

Monique is In 2014, naast haar zus, ook in het bedrijf van haar vader komen werken. Monique is eindverantwoordelijk voor het asbest proces binnen Hollenberg. Offerte aanvragen kunt u bij haar onderbrengen, maar ook bij grotere projecten kunt u bij haar terecht voor de projectbegeleiding. Daarnaast houdt zij zich bezig met de acquisitie.

U kunt bij Monique terecht voor:

vragen over asbestsaneringen;

 • projectbegeleiding;
 • acquisitie;
 • bewonersbijeenkomsten;
 • asbest offertes.

Irene Schermer

> Meer informatie

Irene is in navolging van haar ouders sinds 2019 in dienst bij ons.U kunt bij Irene terecht voor:


 • Planning mutatie- en klachtenonderhoud

 • Werkvoorbereiding asbest

 • Vragen over sloopmeldingen

 • Vragen over LAVS

 • Nazorg asbestverwijdering

Sandra Hollenberg

sandra@ariehollenberg.nl
> Meer informatie

U kunt bij Sandra terecht voor:

 • Werkvoorbereiding bodem
 • Facturatie
 • Toolboxen
 • Voorlichtingsbijeenkomsten
 • Sponsoringen/advertenties/communicatie
 • Projectbegeleiding
 • Inhoudelijke vragen facturering
 • Administratieve vragen m.b.t. inhuurkrachten

Sandra werkt al sinds 2000 in het bedrijf van haar vader. Inmiddels is zij asbestdeskundige. Door de jaren heen heeft zij veel ervaring opgedaan op nagenoeg alle facetten binnen Hollenberg. Zij houdt zich momenteel vooral bezig met de acquisitie, maar omdat zij het veel te leuk vindt, blijft zij ook de werkvoorbereiding voor de bodemsaneringen verzorgen. Daarnaast geeft zij voorlichting aan bedrijven en instanties en op verzoek ook bewonersvoorlichtingen.

Ed van Vliet

> Meer informatie

Ed is onze bevlogen calculator. Het opstellen van begrotingen, uitwerken van offertes en opnames op locatie vooraf zijn dagelijkse kost voor hem. Daarbij stelt hij de planning.


U kunt bij Ed terecht voor:

 • Offerte aanvragen sloop
 • Offerte aanvragen bodemsanering
 • Werkvoorbereiding sloop
 • Planning sloop
 • Uitvoering sloop
 • Uitvoering bodemsanering.

Alex Driesse

> Meer informatie

Alex is vanaf 1999 in dienst bij Hollenberg. Ooit begonnen als handsloper, later als asbestsaneerder en sinds 2017 is hij onze uitvoerder sloop. Alle facetten van Hollenberg zijn bekend bij hem.U kunt bij Alex terecht voor:


 • uitvoering sloopwerkzaamheden.


Carla Hollenberg

> Meer informatie

Carla is sinds eind jaren 90 verbonden aan Hollenberg. Zij voert de loonadministratie en verricht daarnaast diverse financiële handelingen.

Mirjam Bosma

> Meer informatie

Mirjam is zelfstandig ondernemer en sinds 2003 ons van dienst wat crediteurenbeheer betreft.

U kunt Mirjam terecht voor:

 • Crediteurenbeheer.