Maak kennis met ons enthousiaste, vakbekwame team

Arie Hollenberg

info@ariehollenberg.nl
> Meer informatie

Arie Hollenberg is in 1978 gestart met een transportbedrijf. Al snel kwamen hier de sloopwerkzaamheden bij en niet veel later grondwerken. Vanaf de jaren 90 ook asbest saneringen. Arie is een ondernemer in hart en nieren. Niet alleen in Nederland, maar tot ver daarbuiten. Sinds eind jaren 90 verblijft Arie veelal in het buitenland en laat hij de werkzaamheden binnen Arie Hollenberg sloop & milieuwerken BV voornamelijk aan zijn personeel over.

Sandra Hollenberg

sandra@ariehollenberg.nl
> Meer informatie

U kunt bij Sandra terecht voor:

 • Werkvoorbereiding bodem
 • Facturatie
 • Toolboxen
 • Voorlichtingsbijeenkomsten
 • Sponsoringen/advertenties/communicatie
 • Projectbegeleiding
 • Inhoudelijke vragen facturering
 • Administratieve vragen m.b.t. inhuurkrachten

Sandra werkt al sinds 2000 in het bedrijf van haar vader. Inmiddels is zij asbestdeskundige. Door de jaren heen heeft zij veel ervaring opgedaan op nagenoeg alle facetten binnen Hollenberg. Zij houdt zich momenteel vooral bezig met de acquisitie, maar omdat zij het veel te leuk vindt, blijft zij ook de werkvoorbereiding voor de bodemsaneringen verzorgen. Daarnaast geeft zij voorlichting aan bedrijven en instanties en op verzoek ook bewonersvoorlichtingen.

Bianca van der Gronden

bianca@ariehollenberg.nl
> Meer informatie

U kunt bij Bianca terecht voor:

 • Kwaliteits- en veiligheidssysteem
 • Acquisitie
 • Klachten, schades en verzekeringen
 • Juridische kwesties
 • Toolboxen
 • Personeelszaken
 • Debiteurenbeheer
 • Certificering
 • Voorlichtingsbijeenkomsten
 • Sponsoring/advertenties/communicatie
 • Projectbegeleiding.

Bianca is al vanaf 1996 verbonden aan Hollenberg. Zij heeft ruimschoots ervaring opgedaan binnen alle voorkomende functies bij Hollenberg. Zij verricht interne controles om alle afdelingen scherp te houden en zorg te dragen voor continue verbetering en houdt zich daarnaast bezig met een breed scala aan werkzaamheden.

Ed van Vliet

> Meer informatie

U kunt bij Ed terecht voor:

 • Offerte aanvragen sloop en bodem
 • Werkvoorbereiding sloop
 • Planning / uitvoering sloop

Ed is onze nieuwste aanwinst! Hij verricht werkzaamheden als calculator, werkvoorbereider en planner. Daarnaast verricht hij een stuk uitvoering op de sloop projecten.

Mirjam Paulus

> Meer informatie

U kunt bij Mirjam terecht voor:

 • Vragen over eindcontroles
 • Vragen over eindrapporten

Mirjam is in 2013 in dienst getreden bij Hollenberg. Zij houdt zich bezig met de nazorg van asbestprojecten. Zodra een project afgerond is, mailt zij de eindcontrole door naar de opdrachtgever en zorgt voor een eindrapportage. Daarnaast registreert zij de asbest uren en houdt de pakdagen bij. Tot slot registreert zij het asbestmaterieel.

Monique Hollenberg

Monique Hollenberg

> Meer informatie

U kunt bij Monique terecht voor:

 • Werkvoorbereiding asbest
 • Vragen over asbestsaneringen
 • Planning asbest
 • Vragen over sloopmeldingen.

In 2014 is zij, naast haar zus, ook in het bedrijf van haar vader komen werken. Monique heeft in de korte tijd dat zij in dienst is al haar DTA diploma behaald. Zij verricht de planning en werkvoorbereiding voor asbest.

Carla Hollenberg

> Meer informatie

Carla is sinds eind jaren 90 verbonden aan Hollenberg en is Hoofd van de Financiƫle Administratie.

Mirjam Bosma

> Meer informatie

U kunt Mirjam terecht voor:

 • Crediteurenbeheer.

Mirjam is zelfstandig ondernemer en sinds 2003 ons van dienst wat crediteurenbeheer betreft.