Asbestsanering

Ondanks de gevaren van asbestvezels is het niet altijd noodzakelijk om het asbesthoudende materiaal te verwijderen. Wanneer de asbestvezels stevig in het materiaal verankerd zijn en het product niet beschadigd is, zullen er geen asbestvezels vrijkomen. Echter wanneer de asbestvezels niet stevig verankerd zijn of het materiaal is beschadigd, is de kans aanwezig dat er asbestvezels vrijkomen en dient het asbesthoudende materiaal verwijderd te worden door een gecertificeerd bedrijf.