Asbest verontreinigde ruimte met inboedel

Asbest verontreinigde inboedel, wat nu?

Wij merken dat het steeds vaker voorkomt dat er ruimten in panden/ woningen middels een NEN2991 onderzoek worden aangemerkt als verontreinigd. De eventueel aanwezige inboedel wordt dan ook als asbest verontreinigde inboedel beschouwd. Onderstaande processen worden doorlopen indien er niet voldoende tijd of mogelijkheden zijn om de inboedel ter plaatse te reinigen:

  1. Alle betreffende inboedel wordt omschreven en gefotografeerd;
  2. De inboedel wordt verpakt in asbestzakken;
  3. De verpakte inboedel wordt getransporteerd naar onze werf;
  4. De inboedel wordt opgeslagen in een afgesloten container voorzien van een deugdelijk slot
  5. Vervolgens wordt de inboedellijst voorzien van duidelijke foto’s en 
omschrijvingen en verzonden naar bewoner/ gebruiker en opdrachtgever;
  6. Indien gewenst zal Hollenberg een onafhankelijk schade expert inschakelen om het schade bedrag vast te stellen en deze partij zal bemiddelen tussen bewoner en eigenaar;
  7. Wanneer er spullen van hoge of emotionele waarde in de inboedel 
 aanwezig is, kan dit professioneel door ons worden gereinigd in onze vaste unit op de werf;
  8. Gereinigde spullen worden zorgvuldig verpakt en over gedragen aan de eigenaar;
  9. Pas wanneer de eigenaar van de inboedel schriftelijk akkoord geeft om de spullen af te voeren naar een erkende asbeststortlocatie zal het worden gestort.
asbesthoudend-afval