asbest lint

Boete aan Stichting in Noord Brabant i.v.m. illegaal asbest verwijderen

Het Noordbrabants Landschap heeft van de Inspectie SZW een boete gekregen van € 57.000,-. De organisatie heeft in oktober vorig jaar in Zundert op onjuiste wijze asbesthoudendende platen verwijderd. Het Noordbrabants Landschap is niet in het bezit van een certificaat om asbest te verwijderen. De medewerkers zijn mogelijk blootgesteld aan asbestvezels.

De gemeente Zundert informeert in augustus 2014 de Inspectie SZW dat er asbestcementgolfplaten liggen op terrein van het Noordbrabants Landschap. De gemeente Zundert heeft het Brabants Landschap opgedragen de platen te laten verwijderen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf. De Inspectie en de gemeente constateren echter dat het Noordbrabants Landschap de platen zelf heeft verwijderd. Er is daarbij geen enkele voorzorgsmaatregel genomen en medewerkers zijn mogelijk blootgesteld aan asbestvezels. Het Brabants Landschap vond het niet nodig om het zwerfasbest door een asbestsaneringsbedrijf te laten verwijderen. De regels zijn willens en wetens overtreden.

Er is een reeks van overtredingen begaan. Het Noordbrabants Landschap krijgt voor de overtredingen een boete van € 57.000,-.

Het bedrijf heeft ook een waarschuwing ontvangen dat bij herhaling van eenzelfde of soortgelijke overtreding kan worden besloten om te bevelen de werkzaamheden van het bedrijf gedurende langere tijd (enkele maanden) te staken.

Voor de Inspectie SZW is de aanpak van misstanden in de asbestsector een van de speerpunten. Daarom is een speciaal team geformeerd met inspecteurs, die zijn vrijgemaakt voor de aanpak van misstanden.

Het gebruik van asbest is in Nederland al sinds 1994 verboden. Alle bedrijven in Nederland die asbest verwijderen, moeten dat vooraf bij de Inspectie SZW melden. In ons land zijn er ongeveer 300 bedrijven die gecertificeerd zijn om asbest te verwijderen (www.ascert.nl).

bron: Klik hier voor het originele artikel.