asbest lint

Boete voor bedrijf in Arnhem

Het bedrijf uit Arnhem heeft van de Inspectie SZW een boete gekregen van € 126.000,-. Het bedrijf heeft in september vorig jaar in Velp, Noord Brabant, op onjuiste wijze asbesthoudende materialen verwijderd. Bovendien was het bedrijf niet in het bezit van het certificaat om asbest te mogen verwijderen. De medewerkers zijn mogelijk blootgesteld aan asbestvezels.

De Inspectie SZW constateert, naar aanleiding van een signaal van de Omgevingsdienst , dat op het terrein van Cofely in Arnhem een afvalcontainer staat met niet-hechtgebonden asbesthoudende pakkingen tussen ander metaalafval.

Het afval had Cofely Zuid Nederland BV in september 2014 verwijderd uit een ketelhuis op een bedrijfsterrein in de gemeente Velp.

Voorafgaand aan de werkzaamheden is er geen asbestinventarisatierapport opgesteld. De medewerkers geven wel aan dat er bij afsluiters en pompen teksten met ‘asbestverdacht’ waren aangebracht. Van het bedrijf Cofely had mogen worden verwacht dat zij zich op de hoogte had gesteld van de aanwezigheid van asbest daar het gebouw van voor 1994 was.

Er is een reeks van overtredingen begaan en een asbestbesmetting veroorzaakt. Het bedrijf krijgt voor de overtredingen in totaal een boete van € 126.000,-.

Het bedrijf heeft ook een waarschuwing ontvangen dat bij herhaling van eenzelfde of soortgelijke overtreding kan worden besloten de werkzaamheden van het bedrijf gedurende langere tijd (enkele maanden) te staken.

Voor de Inspectie SZW is de aanpak van misstanden in de asbestsector een van de speerpunten. Daarom is een speciaal team geformeerd met inspecteurs, die zijn vrijgemaakt voor de aanpak van misstanden.

Het gebruik van asbest is in Nederland al sinds 1994 verboden. Alle bedrijven in Nederland die asbest verwijderen, moeten dat vooraf bij de Inspectie SZW melden. In ons land zijn er ongeveer 300 bedrijven die gecertificeerd zijn om asbest te verwijderen (www.ascert.nl).

Bron: Rijksoverheid.nl