Hoornsebuurt

Hoornsebuurt te Purmerend

Het verwijderen van een buis in een schoorsteen.
Als eerste het openhakken van de gevel, vervolgens het verwijderen van asbesthoudend buismateriaal.