ISO 9001:2015 CERTIFICAAT VERLENGD

Door de kerstdrukte heeft een en ander wat vertraging opgelopen, maar ons nieuwe ISO certificaat is binnen!
Het nieuwe certificaat is geldig voor een periode van drie jaar.
Jaarlijks worden wij getoetst (zowel intern als extern) of wij aan alle eisen voldoen die deze norm stelt.

Algemene voordelen ISO certificering:

 

  • ISO certificering helpt om de processen die er toe doen te identificeren en te optimaliseren.
  • Processen en structuren worden voor de gehele organisatie duidelijk, waaronder communicatiestructuren, taken en verantwoordelijkheden.
  • Verhoging van efficiency, wat kan resulteren in kostenbesparingen.
  • Problemen kunnen tijdig gesignaleerd en geĆÆdentificeerd worden, waardoor actie ondernomen kan worden om fouten in de toekomst te voorkomen.
  • Klant en klanttevredenheid staat centraal; daarmee kan de klanttevredenheid geoptimaliseerd worden.

Naast het ISO certificaat beschikken wij ook over de volgende certificaten: VCA**, asbest verwijderen, sloopwerkzaamheden en bodemsanering.
Hier treft u een overzicht van onze certificaten aan.