LAVS

Het Landelijk Asbestvolgsysteem is een web-applicatie waarmee opdrachtgevers regie kunnen voeren op het volledige proces van asbestverwijdering. Van inventarisatie tot en met de stort van het asbest.

Het Landelijk Asbestvolgsysteem zorgt ervoor dat ketenpartners de juiste informatie hebben en volgt de wet- en regelgeving. Zo bevat het systeem een lijst van gecertificeerde asbestinventarisatie- en verwijderingsbedrijven die u kunt inhuren. Ook worden de Omgevingsloket online- en startmeldingen aan de gemeente automatisch door het Landelijk Asbestvolgsysteem verstuurd. Via het systeem is het asbestdossier voor alle ketenpartijen beschikbaar gedurende de gehele sanering. Daarnaast wordt het dossier in het systeem bewaard voor eventueel toekomstig gebruik.

Het Landelijk Asbestvolgsysteem heeft als doel:

  • verbeteren van inzicht in de aanwezigheid van asbest
  • het transparanter maken van het asbestverwijderingsproces
  • verbeteren van de naleving van asbestregelgeving
  • verbeteren van het toezicht op de asbestverwijdering
  • vereenvoudigen van alle administratieve handelingen bij de asbestverwijdering
  • vergemakkelijken van het doorlopen van wettelijke procedures

Het Landelijk Asbestvolgsysteem is niet bedoeld om de formele opdracht tussen de verschillende partijen te verstrekken. De opdrachtgever dient dit buiten het Landelijk Asbestvolgsysteem om te regelen met het inventarisatiebureau en het asbestverwijderingsbedrijf.

De gebouweigenaar/eigenaar van het asbest blijft altijd verantwoordelijk voor het proces ook al heeft hij de werkzaamheden aan een derde gedelegeerd.
Bron: LAVS

Wij draaien nu mee in een pilot, samen met één van onze opdrachtgevers. Werken met het LAVS zou reeds in 2013 al verplicht worden gesteld, tot op heden is deze verplichting er nog niet. Wel merken wij dat er vanuit de markt steeds meer vraag komt hiernaar.