processchema asbest

nieuw processchema asbest

Per 1 april 2019 treedt het nieuwe processchema in werking voor wat betreft het verwijderen van asbesthoudend materiaal.

Ooit begonnen we in de jaren negentig met de BRL 5050, tegenwoordig is dit Bijlage XIIIa uit het Arbeidsomstandighedenbesluit. In de loop der jaren zijn er veel regels aangepast, vervallen en bijgekomen. Risicoklasse indelingen in velerlei varianten. Wat altijd is gebleven: het veilig en beheerst verwijderen van het materiaal. Veiligheid en gezondheid voor de uitvoerenden staat voorop.