440 woningen in Haarlemmermeer

Asbestverwijdering

In opdracht van een woningcorporatie verwijderen wij asbest in zo’n 440 bewoonde woningen in Haarlemmermeer. Het gaat om diverse plaatsen binnen de gemeente Haarlemmermeer. Elke wijk kent andere bronnen in de woningen. Tot heden gaat het veelal om boardbeplating. Tot 2017 viel dit onder risicoklasse 3, vanaf 1 januari dit jaar worden deze bronnen onder risicoklasse 2A verwijderd.

Vooraf aan de saneringen vinden er per blok bewonersinformatieavonden plaats en worden er huisbezoeken afgelegd om de specifieke situatie voor de betreffende bewoners door te spreken.