Gedempte gracht te Zaandam

Totaalsloop

Het betreft de totaalsloop van een voormalig winkelpand met zowel links als rechts een belendend perceel.