Het Breed te Amsterdam

Bodemsanering

Aan Het Breed te Amsterdam voeren wij momenteel een bodemsanering uit conform de CROW 400. De klasse is rood niet vluchtig. De ontgraven grond wordt afgevoerd naar Utrecht en aldaar thermisch gereinigd t.b.v. hergebruik.