Loefzijde te Rijsenhout

Asbestverwijdering

Het betreft het saneren van asbesthoudend kit boven de kozijnen. Na de eindcontrole (door een onafhankelijk laboratorium) en de vrijgave hierop, wordt een en ander weer opnieuw afgekit. Het gaat om 115 woningen, verdeeld over 5 woonblokken.