Proveniershof te Haarlem

Asbestverwijdering

Het Proveniershof is een rijksmonument welke grondig opgeknapt wordt. Een onderdeel hiervan is de asbestsanering. Het betreft 72 woningen welke gesaneerd zijn.