PSG te Purmerend

Asbestverwijdering, Totaalsloop

Alvorens de sloop het verwijderden van de aanwezige asbesthoudende materialen. Vervolgens het verwijderen van het schoolgebouw.