Asbestverdachte materialen

Beperking van de vertraging

Het komt voor dat er tijdens sloop, ondanks dat er vooraf is geïnventariseerd op asbest, toch asbestverdachte materialen worden aangetroffen. Doordat al onze medewerkers opgeleid zijn in het herkennen van asbest, worden in zulke gevallen direct de werkzaamheden ter plaatse gestaakt om een emissie van asbest te voorkomen. Veiligheid van
medewerkers, gebruikers en milieu staat voorop! Om de vertraging van het sloopwerk zoveel mogelijk te beperken, nemen wij direct contact op met u als opdrachtgever en kunnen indien gewenst het asbestinventarisatie bureau inschakelen. Tevens beschikken wij over de juiste expertise om het aangetroffen asbesthoudende materiaal volgens wet- en regelgeving te verwijderen.

asbestverdachte