VCA ** CERTIFICAAT VERLENGD

Ons VCA ** certificaat is weer verlengd voor een periode van drie jaar. Al sinds 1999 zijn wij VCA** gecertificeerd. Regelmatig worden wij, zowel intern als extern getoetst of wij aan de eisen voldoen zoals opgenomen in de VCA norm.

De huidige norm dateert uit 2008. Vanmorgen hebben wij het bericht ontvangen dat er een nieuwe norm onderweg is. Deze is goedgekeurd door de RvA.

Nieuwe versie VCA is een feit

De Raad voor Accreditatie (RvA, de toezichthouder op dit systeem), heeft de nieuwe versie 2017/6.0 geaccepteerd. VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu één schema voor Nederland en België, zonder eigen accenten.

Van oud naar nieuw

VCA 2017/6.0 vervangt de vorige versie, 2008/5.1. Toch zal het nog enige tijd duren voordat hij echt in gebruik zal zijn genomen. Dit komt doordat we nog wat zaken moeten regelen om ervoor te zorgen dat de certificatie-instellingen volgens de nieuwe versie kunnen gaan certificeren. Natuurlijk moet ook de nieuwe checklist nog worden gepubliceerd, zodat bedrijven precies weten aan welke eisen ze moeten voldoen.

Alle VCA-gecertificeerde bedrijven krijgen uiteindelijk met de nieuwe versie te maken. Er geldt wel een overgangsregeling. Die houdt in dat bedrijven bij hun eerstvolgende (her)certificeringsmoment op VCA 2017/6.0 overgaan. De nieuwe versie heeft geen gevolgen voor de examens. Mensen met een basis veiligheid of VOL diploma krijgen er dus niet mee te maken.

Wilt u meer lezen over de nieuwe norm, klikt u dan hier.

(bron. www.vca.nl)