verlaagde grenswaarden amfibool asbest

verlaagde grenswaarden amfibool asbest

Minister Asscher heeft de Kamer geïnformeerd over het tijdspad van de invoering van een lagere grenswaarden voor amfibool asbest. Eerder ging de minister er van uit dat de verlaging van deze asbestgrenswaarde in 2015 plaats zou kunnen vinden. Bij het vormgeven van het nieuwe besluit bleek dat de technische inhoudelijke details, en het overleg met deskundigen daarover, meer tijd hebben gevergd dan was voorzien. Daardoor kan de grenswaardenverlaging niet meer in 2015 gepubliceerd worden.
Asscher verwacht de publicatie van het besluit nu medio 2016.

In december 2014 heeft de SER geadviseerd om de grenswaarde van asbest amfibolen niet te verlagen tot 300 vezels/m3, maar tot 2000 vezels/m3, omdat de strengere grenswaarde voor dat type asbest blijkens nieuwe inzichten nog niet haalbaar was.

Per 1 juli 2014 is reeds de verlaging van de grenswaarden voor serpentijn asbest ingegaan.

Lees hier de gehele brief van minister Asscher

 

Bron: Arbozone / Rijksoverheid