Verlaging grenswaarden

Vorig jaar, op 1 juli 2014 is de grenswaarde voor serpentijn asbest verlaagd (naar 2.000 vezels m³). De planning was dat inmiddels ook de grenswaarde voor amfibool asbest zou zijn verlaagd (per 1 januari 2015 naar 300 vezels m³) . De geplande grenswaarde is echter bijgesteld naar een tussenwaarde (evenals voor serpentijn asbest 2.000 vezels m³) daar het bij verschillende werkzaamheden technisch niet mogelijk is om de beoogde vezelconcentratie te halen.. Het streven van de overheid is om de ‘tussenwaarde’ per 1 juli 2015 in te laten gaan. Maar of dit ook haalbaar is??

Wij hebben ons in ieder geval voorbereid, voor zover dit nu mogelijk is. Nog niet alle bijkomende aspecten rondom de verlaging van de grenswaarden zijn namelijk bekend.