asbestdaken

Vervolgaanpak asbestdaken

Tijden was er sprake van een asbestdakenverbod per 2024. De Eerste Kamer ging hier echter niet mee akkoord.

Op 2 maart 2020 plaatst de Rijksoverheid vervolgens het volgende bericht: ‘Start vervolgaanpak asbestdaken’

Minister Stientje van Veldhoven ondertekent vandaag samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken. Deze partijen zetten gezamenlijk de schouders onder een volgende stap voor een asbestdakenvrij Nederland. Asbest is schadelijk voor de gezondheid. De opgave om asbest uit onze omgeving te verwijderen, blijft voor al deze partijen onverminderd relevant, ook zonder wettelijk verbod.

Het volledige artikel leest u hier op de site van de Rijksoverheid.

Bron: Rijksoverheid