vorderingen ziekenhuis

vorderingen ziekenhuis

De werkzaamheden welke wij momenteel verrichten in een ziekenhuis te Amsterdam lopen voortvarend.
Het ziekenhuis blijft in gebruik.
Nog meer dan bij overige projecten, hebben we hier te maken met beperkingen voor wat betreft geluidsoverlast en trillingen.