werkwijze “Corona” periode

Het corona virus houdt de hele wereld in z’n greep.
Ook wij volgen de instructies van het RIVM op.
Dit heeft tot gevolg dat:

asbestsaneringen in bewoonde woningen
Tot en met 6 april voeren wij geen asbest saneringen meer uit in bewoonde woningen, tenzij het een calamiteit betreft.
Per situatie spreken wij met de opdrachtgever en onze collega’s de gegevens en extra te nemen hygiënemaatregelen door.

asbestsaneringen in mutatie woningen
Saneringen in mutatiewoningen worden (vooralsnog) gewoon uitgevoerd.

sloopwerkzaamheden in onbewoonde/ongebruikte situatie
Voor de sloopprojecten geldt eveneens: sloopwerkzaamheden in lege panden kunnen doorgang vinden.

sloopwerkzaamheden in bewoonde situatie
Vooralsnog zijn alle werkzaamheden in bewoonde woningen geannuleerd tot en met 6 april.
Alleen in uitzonderingssituaties kunnen de werkzaamheden, onder strenge voorwaarden, uitgevoerd worden.

Gezondheid gaat voor alles. We rekenen op ieders begrip en flexibiliteit en wensen een ieder sterkte in deze lastige tijd.

Bron foto/flyer: RIVM
Meer informatie over het coronavirus? Kijk op www.rijksoverheid.nl/coronavirus